KAPCSOLAT

Napelemes Hálózatok Mérései

Napjainkban egyre elterjedtebb a közcélú hálózatra visszatápláló kiserőművek használata. Ezek az energia termelő berendezések túlnyomó részben a nap energiáját alakítják egyen (DC) árammá. A megtermelt villamos energiát, átalakítást követően a közcélú hálózatba táplálják.

Működésüket tekintve, ezek a berendezések elektronikus úton alakítják át az egyen (DC) feszültséget, a fogyasztói hálózat számára alkalmas váltakozó (AC) feszültségre.

A feszültség jelalakja, és áram formája nagyban függ az alkalmazott átalakító hatékonyságától, és kifinomultságától.

Több esetben tapasztaltuk , hogy ezek a berendezések magas önfogyasztással (veszteséggel) és a villamos hálózatba küldött energia minőségével, komoly  zavarokat okoznak.

Korszerű minősített mérő berendezéseinkkel képesek vagyunk meghatározni a kockázati tényezőket. A méréskiértékelés után javaslatot tudunk adni a hiba kijavításának módjára. A hibás szerelvények vizsgálata után rá tudunk mutatni az esetleges szerelés, vagy technológiai hibákra.

A vizsgálatoknál nagy hangsúlyt fektetünk a pártatlan, és nagy körültekintést igénylő szakszerű mérésekre. Rendelkezünk azzal a szaktudással, és műszerparkkal, ami elengedhetetlen a mai kor igényeinek megfelelő vizsgálatokhoz.

A méréseket mind üzemelő, mind régóta üzemen kívül helyezett berendezéseken el tudjuk végezni. A helyszíni vizsgálatot követően dönthető el, hogy szükséges-e szakműhelybe szállítani, vagy a helyszínen javítható-e a berendezés. Ezzel jelentősen csökkenthető a kiesett üzemórák száma, és a szállítási költség.

A helyszínen jegyzőkönyvet állítunk ki. A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a berendezés milyen állapotban van.

Az Európai Unióban már hatályos az a szabályozás (EN 62446), amely előírja a napelemes rendszerek telepítéskori bevizsgálását,és a későbbi periodikus ellenőrzését.

 A jogharmonizáció következtében ez hamarosan hazánkban is megjelenik, jó tehát időben felkészülni az ezzel kapcsolatos teendőkre.

 Vizsgálatainkat mind a magyar mind nemzetközi (EU) előírások betartásával végezzük!

A napelemes rendszer-diagnosztika az alább felsorolt munkafolyamatokat tartalmazza:

  • Érintésvédelmi vizsgálatok

  • Szigetelési vizsgálatok

  • Villámvédelmi és kockázati vizsgálatok

  • Akkumulátor kapacitás vizsgálatok

  • Hálózati hullámforma, és veszteség vizsgálatok

  • Energia hatékonysági vizsgálatok

KÁBEL VIZSGÁLATOK
TRANSZFORMÁTOR VIZSGÁLATOK
MEGSZAKÍTÓ VIZSGÁLATOK
VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK
NAPELEMES HÁLÓZATOK MÉRÉSEI
FELHARMONIKUS MÉRÉSEK
AKCIÓK ÉS HÍREK