KAPCSOLAT

Megszakító Vizsgálatok

Az Ipari üzemek egyik legfontosabb energiaforrása a villamos energia. A nagyteljesítményű berendezések védelmére korszerű megszakító berendezéseket telepítettek. Az 50-es évek óta a villamos-ipar fejlődésével egyre több nagyteljesítményű megszakító került a villamos energia hálózatba. Ezek a berendezések az évek során részben vagy egészben cserélődtek. A generációk változása során egyre korszerűbb megszakító berendezések kerültek beépítésre. Ahogy korszerűsödött és bővült a berendezések köre, úgy vált szükségessé a megszakító diagnosztika. Megszakító vizsgálatot eddig csak szakműhelyben végezték. Ezeket a vizsgálatokat áramszolgáltatók saját hatáskörben végezték. Ezen időszak alatt sok esetben szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás!

Vállalkozásunk azokat a fogyasztókat célozza meg, akik saját maguk üzemeltetik transzformátor al-állomásaikat, és nem kívánnak az áramszolgáltatóikkal dolgoztatni.

Az ipari területeken jelentős üzemzavari kieséseket okozhatnak a megszakítóberendezések meghibásodásai. Ezeknek az üzemzavaroknak megfelelő diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével jelentős mértékben csökkenthetők, így az üzemzavarokból eredő károk is. Cégünk az ilyen jellegű üzemzavarok elkerülésére, illetve megelőzésére a mai technika legkorszerűbb diagnosztikai eszközeivel rendelkezik és képes meghatározni a megszakítók minden működési paraméterét befolyásoló tényezőt.

Korszerű minősített mérő berendezéseinkkel képesek vagyunk meghatározni a kockázati tényezőket. A méréskiértékelés után javaslatot tudunk adni a hiba kijavításának módjára. A hibás szerelvények vizsgálata után rá tudunk mutatni az esetleges szerelés, vagy technológiai hibákra is.

A vizsgálatoknál nagy hangsúlyt fektetünk a pártatlan, és nagy körültekintést igénylő szakszerű mérésekre. Rendelkezünk azzal a szaktudással, és műszerparkkal, ami elengedhetetlen a mai kor igényeinek megfelelő vizsgálatokhoz.

A méréseket mind üzemelő, mind régóta üzemen kívül helyezett berendezéseken el tudjuk végezni. A helyszínen jegyzőkönyvet állítunk ki. A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a berendezés milyen állapotban van.

A KÁBELKONTROLL Kft. a kisfeszültségű (KIF) és középfeszültségű (KÖF) megszakítók vizsgálatát az önök telephelyén elvégzi. A helyszíni vizsgálatot követően dönthető el, hogy szükséges-e szakműhelybe szállítani, vagy a helyszínen javítható-e a berendezés. Ezzel jelentősen csökkenthető a kiesett üzemórák száma, és a szállítási költség.

Az alább felsorolt mérésekről, vizsgálatokról jegyzőkönyvet állítunk ki, ami igazolja a Megszakító(ok) állapotát! Vizsgálatainkat mind a magyar mind nemzetközi (EU) előírások betartásával végezzük!

Megszakító diagnosztika az alább felsorolt munkafolyamatokat tartalmazza:

  • Átmeneti ellenállásmérés

  • Kioldási idő és karakterisztikai mérések

  • Beépített védelmi berendezések paramétereinek mérései

  • Szigetelés vizsgálatok

KÁBEL VIZSGÁLATOK
TRANSZFORMÁTOR VIZSGÁLATOK
MEGSZAKÍTÓ VIZSGÁLATOK
VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK
NAPELEMES HÁLÓZATOK MÉRÉSEI
FELHARMONIKUS MÉRÉSEK
AKCIÓK ÉS HÍREK