KAPCSOLAT

Felharmonikus Mérések

Napjainkban egyre komolyabb problémát jelent, az elsősorban a kisfeszültségű hálózaton növekvő felharmonikus tartalom.

Az ipari területeken jelentős üzemzavari kieséseket és többlet energia vételezést okozhatnak a nem megfelelően telepített nemlineáris fogyasztók. Ezeknek az üzemzavaroknak a száma megfelelő diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével jelentős mértékben csökkenthető, így az üzemzavarból eredő károk is. Cégünk az ilyen jellegű üzemzavarok elkerülésére, illetve megelőzésére a mai technika legkorszerűbb diagnosztikai eszközeivel rendelkezik és képes meghatározni a kockázati tényezőket. A méréskiértékelés után javaslatot tudunk adni a hiba kijavításának módjára. A hibás szerelvények vizsgálata után rá tudunk mutatni az esetleges szerelés, vagy technológiai hibákra is

A felharmonikus áramokat a nemlineáris terhelések keltik, és káros hatásaikat többféle módon fejtik ki:

  • Hőmérsékletemelkedés vezetékekben, készülékekben

  • Megszakítók nem kívánt kioldása

  • Rezonancia

  • Feszültségtorzítás

  • Nulla vezető túlterhelése

  • Méréstechnikai problémák

Vállalkozásunk több mint huszonöt éves szakmai tapasztalattal, és számtalan joghatással járó villamos biztonságtechnikai vizsgálatot végző szakemberekből, egy olyan ütőképes csapattal rendelkezik, amivel az ipar minden területén végzet, és végez felülvizsgálatokat.  A vizsgálatoknál nagy hangsúlyt fektetünk a pártatlan, és nagy körültekintést igénylő szakszerű mérésekre. Rendelkezünk azzal a szaktudással, és műszerparkkal, ami elengedhetetlen a mai kor igényeinek megfelelő vizsgálatokhoz. .

Az fentebb felsorolt mérésekről, vizsgálatokról jegyzőkönyvet állítunk ki, ami igazolja az erősáramú villamos hálózat állapotát!  Vizsgálatainkat mind a magyar mind nemzetközi (EU) előírások betartásával végezzük!

KÁBEL VIZSGÁLATOK
TRANSZFORMÁTOR VIZSGÁLATOK
MEGSZAKÍTÓ VIZSGÁLATOK
VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK
NAPELEMES HÁLÓZATOK MÉRÉSEI
FELHARMONIKUS
MÉRÉSEK
AKCIÓK ÉS HÍREK